MINISTERUL FINANTELOR

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 

Direcția Generală Regională Finanțelor Publice Ploiești

Administrarea Provincial pentru Finanțe Publice Argeș

ANAF

Direcția Generală Regională Finanțelor Publice Ploiești

Viale Republicii nr. 118

Pitesti, judetul Arges

Tel. 0248/211511 int. 3343

E-mail formă de e-mail Suport: www.anaf.ro/arondare

Program de lucru:

Luni – Joi: 08:00 la 16:30

Vineri: 8:00 la 14:00

IN ATENTIA PERSOANELOR CU VENITURI IMPOZABILE

* Modificări TVA incepand cu data de 01/01/2016

Legea nr. 227 din 09.08.2015 privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 688 din 09.10.2015 au fost efectuate modificari și completari in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata:

Punerea in aplicare a prevederilor conform carora operațiunea care este transferul de pasiv, in tot sau in parte, nu este, in anumite conditii, livrarea de bunuri in scopuri de TVA, cu exceptia cazului în care beneficiarul activ este o persoana cu reședinta venituri impozabile in Romania.

In cazul de divizare sau fuziune, transferul activelor, In totalitate sau partial, realizat cu aceasta ocazie, nu constituie livrare de bunuri/prestare de servicii pentru scopuri de TVA, fiind tratate in acelasi mod ca si transferul de activitate.

Art. 270 alin (7)

Stabilirea unor dispoziții conform carora intreprinderile mici care aplica sistemul special de scutire, iar ulterior sunt înregistrate în scopuri de TVA este necesara pentru a regulariza avansurile incasate sau in facturile emise inainte de trecerea la regimul de impozitare, pentru aplicarea regimului curent la data livrarii de bunuri / prestari de servicii.

Art. 280 alin (6)

Introducerea unei dispozitii conform careia baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara ale caror perioada de consum a expirat și care nu pot fi evaluate, este definita in conformitate cu procedura stabilita de legislație.

Art. 286 alin (1) lit. c)

Introducerea unor prevederi care permit ajustarea bazei de impozitare în cazul in care valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu pot fi incasate dupa confirmarea unui plan de reorganizare sub care incasat creditorului este modificata sau eliminata, în conformitate cu legea insolvenței.

Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii confirmarea planului de reorganizare.

Art. 287 litere. d)

“Ratele de TVA”

* 20%, incepand de la data de 1 ianuarie 2016 pana la 31 decembrie 2016;

* 19% de la data de 1 ianuarie 2017.

* 9% se aplica la baza de impozitare pentru urmatoarele servicii și / sau livrari de bunuri:

 1.  a) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, este stabilit prin normele metodologice in baza unor legi speciale, cu exceptia protezelor dentare fara taxe, in conformitate cu prevederile art. 292 alin (1) lit.. b);
 2. b) livrarea de produse ortopedice;
 3. c) livrarea de produse medicamentoase de uz uman și veterinar;
 4. d) cazarea in sectorul hotelier sau in sectoare cu funcție similara, inclusiv închirierea terenurilor pentru a configura tabara;
 5. e) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu excepția alcoolului, pentru consum uman si animal, pasari vii și animale din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate in prepararea produselor alimentare, produsele utilizate pentru suplimentarea sau inlocuirea produsele alimentare. Cu normele metodologice coduri NC sunt definite potrivit pentru aceste bunuri;
 6. f) serviciile de restaurant si catering, cu excepția alcoolului, cu exceptia berii de la codul NC 22 03 00 10;
 7. g) de apa și de livrare a apei potabile pentru irigații in agricultura.

*5% se aplica la baza de impozitare pentru următoarele livrarile de bunuri si servicii:

 1.  a) manuale școlare, carți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;
 2.  b) servicii care constau in acordul de acces la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente arhitecturale si gradini arheologice, zoologice și botanice, targuri, expoziții si evenimente culturale, evenimente sportive, filme, altele decat cele scutite in conformitate cu art. 292 alin (1) lit.. m);
 3. c) livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita casa include, de asemenea amprenta in țara de origine. Sub acest titlu, proprietați rezidențiale livrate ca parte a politicii sociale ne referim la:
 4. livrarea de locuinte, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate ca locuinte pentru persoanele in varsta si pensionari;
 5. livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate în calitate de case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
 6. livrare de case, cu o suprafata de pana la 120 m2, cu exceptia anexe, valoarea, inclusiv cea a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 ei, taxa adaugata cu excepția valorii, achiziționate de la orice persoană necasătorita sau familie. Suprafata utila este definita de origine Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare. Anexele la casa sunt cele definite de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Rata redusa se aplica numai in cazul locuintelor la momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita casa nu depaseste zona de 250 m2, inclusiv amprenta in teren propriu, in cazul locuințelor individuale. In cazul cladirilor cu mai mult de doua case, ponderea nedivizata a terenului se refera la fiecare casa, care nu poate depasi suprafața de 250 m2, inclusiv amprenta la sol întemeiata la orice casa. Fiecare persoanaă sau familie poate cumpara doar o casă la rata redusa de 5%, care este:

(i) in cazul persoanelor necasatorite, ele nu trebuie sa fi deținut și nu va avea nici o casa detinuta care a fost cumparata de la o rata de 5%;

(ii) in cazul gospodariilor, sotul sau sotia nu trebuie sa fi detinut si nu ar trebui să aiba, in mod separat sau împreuna, nici o  proprietate care este / a fost achiziționata la o rata de 5%;

7.  livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, in favoarea municipalitați pentru alocarea de catre aceeasi cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situație economica nu le permite accesul la o proprietate, sau închirierea unei locuinte in conditiile pietei.

” Pro rata”:

* Introducerea exceptieu in conformitate cu care, in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele cu venituri impozabile in regim mixt si pentru construirea de investitii, care este de așteptat sa fie utilizate pentru operațiuni care confera si care nu confera dreptul de deducere  a TVA-ului completa va fi permisa in timpul procesului de investitii, ca si deducerea TVA  va fi ajustat in conformitate cu art. 305.

Art. 300 din Codul fiscal

Sunt supuse dispozitii sub care nu se percepe TVA, vor fi calculate in dovada a cheltuielilor:

– Taxa de plata totala pentru care a fost aprobat plata de facilitare;

– Taxa de plata totala cu care organul fiscal a fost recunoscut ca datorie in conformitate cu Legea falimentului. 85/2014.

– Soldul sumei negative a TVA-ului a inregistrat tarifele taxei pe valoarea adaugata aferente perioadei fiscale anterioare datei de deschidere a unei proceduri de insolventa in conformitate cu legislatia in domeniu, iar acesta nu se calculeaza în dovada a cheltuielilor fiscale aferente perioadei fiscale în care procedura, in cazul in care se solicita debitorului să fie recuperate cu corecția a dovezii de cheltuieli a perioadei fiscale precedente a fost initiata.

– Este introdus in regimul sub care persoanele cu venituri impozabile pot renunța la cererea de rambursare a TVA, pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale prin notificarea deciziei de rambursare sau rezolutia de impozitare referitoare la taxele definit taxa suplimentara de inspectie fiscala; soldul rambursare negativ valoarea solicitata se calculeaza in dovada de cheltuielile legate de perioada fiscala de dupa depunerea notificarii;

art. 303 alin (4), (7), (8)

In cazul bunurilor de capital, definite la articolul. 266 alin (1) punctul 3 care inceteaza sa mai existe, este reglementat că taxa nu este ajustata în caz de distrugere a mijlocului fix.

Art. 305 alin (4) lit.. d) punctul 4

Cifra de afaceri care servește drept referinta pentru înregistrarea in scopuri de TVA, precum si in plafonul de scutire de 220.000 de oameni ar fi fost, inclusiv livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

Art. 310 alin (2)

Introducerea autofacturarii emise catre client, in conditiile in care aceasta este necesara ajustarea valorii deductibile impozabila ar fi:

– Dizolvarea in toate sau o parte din contracte

– Anularea privind cantitatea, calitatea, prețul bunurilor livrate / serviciilor furnizate

– discounturi, retururi

Acest proiect de lege este elaborat de catre client, in cazul în care furnizorul nu emite factura corective.
Termen: nu mai tarziu de data de 15 a lunii următoare celei în care s-au evenimentele care determina ajustarea TVA

Art. 319 alin (3)

Eliminarea prevederii potrivit careia de la data de 1 ianuarie 2017 ar trebui să se aplice o taxare inversa pentru TVA la import de catre indivizi cu venituri impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Art. 326 alin (4)

Prevederile referitoare la anulare ROI  au fost schimbate, in sensul ca persoanele cu venituri impozabile înregistrate in scopuri de TVA în conformitate cu art. 316 care nu au efectuat nici o tranzactie intracomunitara in anul anterior si chiar in anul curent pana la data anularii din registru, cu exceptia celor care au fost introduse in registrul operatorilor intracomunitari in această perioada vor fi șterse din oficiu taxa de organe competent.

Art. 329 alin (11) se extinde in zona de operațiuni pentru care se aplica masurile de incarcare/de simplificare inversa, după cum urmeaza:

– introducerea unui taxe inversa în cazul cladirilor, parți ale cladirii și a terenului de toate tipurile,  a caror livrare se aplica regimul fiscal, in conformitate cu legea sau prin alegere.

– introducerea unei taxe inverse, pana la 31 decembrie 2018, in cazul telefoanelor mobile, tablet PC-uri, laptop-uri, console și dispozitive cu circuite integrate.

(in cadrul normelor vor fi furnizate pentru codurile NC si valorile pentru care se aplica taxarea inversa asupra activelor sale).

Art. 331 alin (2)

Administrarea șef șef adjunct al Administrației Collection

Petre COJOCARU Gabriela Ionescu

– Ștampila și semnatura ilizibila –

Departamentul de Servicii Colaboratori,

Elaborat de Camelia Firu / contra. sup / C.S.C. / 22.12.2015

www.finantearges.ro