dedfef-1-1030x687

In Monitorul Oficial a fost publicat joi, noul Cod Fiscal pe care trebuie sa-l stim de acum inainte in ceea ce privește Legea nr. 227/2015 a codului Codul fiscal. Este o lege cuprinzătoare despre care nimeni nu poate spune cu certitudine ca, Codul Fiscal este unul foarte bun sau apreciat, iar tendința generală este de a ridica poverile fiscale asupra persoanelor fizice, în special profesiilor independente, unde PFA-urile vor suporta costul reducerii TVA-ului. Relaxarea fiscala nu este gasita pentru companii, unde plata acestor taxe este aproape la fel ca si în anul precedent 2015, dublate fiind taxele fiscale aplicate persoanelor fizice. Cele mai citite categorii de articole sunt cele destinate persoanelor fizice care care desfașoara activitați independente. Exista, de asemenea aspecte care aduc semne de intrebare, cum ar fi plata contribuțiilor la sanatate din partea persoanelor care au nici un venit!

Observații preliminare:

 • Observam reducerea taxelelor pe valoarea adăugata, cu o ponderea totala de 20%, însoțita de o reducere a TVA-ului pentru transferul de cărți, manuale, ziare, reviste pentru a partaja 5%, o cifră care se aplica și pentru accesul la competiții sportive, evenimente culturale etc.
 • Gasim, de asemenea, o creștere a taxelor, cum ar fi creșterea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru posesia de locuințe, creșteri substanțiale pentru locuințele adesea folosite ca loc de desfășurare a activitaților independente, respectiv putem observa si o extindere a tipurilor de venituri, care se datorează valorilor de pensii sociale si contribuții individuale la sanatate, pe care nu trebuia să platim sub codul fiscal  a anului curent.

Vom analiza principalele elemente fiscale ale unei scurte analize, dar amintim, desigur, ca toate celelalte elemente care nu fac obiectul analizei sunt importante pentru tranzacțiile care fac obiectul actului de reglementare.

In ceea ce privește micro intreprinderile:

 • Se poate numi o micro intreprindere, aceea firma care realizeaza la sfarșitul anului precedent venituri mai mici de impozitare a 65.000 de euro, la sfarșitul exercițiilor sau în timp ce ponderea de consultanța in managementul  serviciilor, dar  niciuna mai mare de 20% din veniturile totale.
 • Impozitul pe venit este de 3% din micro-intreprinderi.
 • O micro-întreprindere care înregistrează un angajat impune o taxă de 1% pentru primele 24 de luni de activitate a membrilor/acționarii si nu au avut finantari de la alte persoane juridice.
 • In cazul in care compania a fost inregistrata pe o perioada limitata, durata minima a companiei este de 48 de luni.

In ceea ce privește impozitul pe profit:

 • Impozitul pe profit datoreaza o cota de 16%, cota generala. In cazul în care compania desfășoară activități în domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor, taxa menționata mai sus nu poate fi mai mica de 5% din venitul total realizat.
 • Rezultatul fiscal se calculeaza ca fiind diferenta între veniturile si cheltuielile inregistrate de la baza reglementarilor contabile aplicabile, de la care ne vom inversa veniturile și deducerile fiscale neimpozabile, la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
 • Acesta subliniaza noua definiție a cheltuielilor deductibile care sunt  cheltuieli efectuate în scopul de a desfășura activități economice deductibile.
 • Se subliniaza, de asemenea, introducerea în Codul Fiscal o procedura similara cu cele ale corecției de contabilitate, în sensul ca, daca în anul curent identifica un calcul de impozit pe profit aferent unei erori de operare încheiat, iar aceasta eroare este minima, corecția se face pe baza de profitul anual curent. Daca eroarea în cauza este corectata pe baza rezultatelor din anul fiscal în care se refera eroarea.

Schimbarile exacte cu privire la  impozitul pe profit sunt:

 • Facilitarea profitului reinvestit este în concordanța atat pentru echipamentele din grupul 2,1 este pentru cele de clasa 2.2.9 catalogul mijloacelor fixe, respectiv echipamentul tehnologic (autoturisme, mașini și instalații de lucru) cat si calculatoare electronice și echipamentele periferice.
 • Acesta extinde categoria veniturilor neimpozabile a sumelor colectate de operatorilor  responsabili pentru gestionarea deșeurilor.
 • Cheltuielile de protocol sunt deductibile în cota de 2% din profitul contabil la care se adauga costurile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. Nu se pot face ajustari fiscale, ele încep din profitul net din carte.
 • Cheltuielile sociale să fie acordate intr-o cantitate de pana la 5% din cheltuielile salariale – continuam sa menținem creșterea plafonului.
 • Taxele de sponsorizare reduc taxa pe profit in procent de 0,5% (cinci la mie) din cifra de afaceri, fara a se depași impozitul de 20% pe profit si poate duce la o perioada de 7 ani. Aici s-a observat o creștere a procentului de cifra de afaceri.
 • Pentru creditele pe termen lung de la alte instituții nivelul ratei dobânzii se reduce la 4% atunci când este în moneda care poate fi dedusa, condiționata de gradul de indatorare.
 • In cazul achiziților de mijloace de transport se subliniaza faptul ca amortizarea este limitata la 1500 lei/lunar, in timp ce valoarea care depaseste aceasta suma nu este deductibila, chiar daca mijlocul de transport este vândut cu profit.
 • Ramane in vigoare regula generala a plaților fiscale trimestriale pentru primele trei trimestre, pâna la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost încheiat primul trimestru cu plata pana la data de 25 martie a anului următor conform declaratei anuale pentru impozitul pe profit.

In ceea ce priveste impozitul pe divident:

 • Dividendele platite de o companie, persoana juridica romana, catre o  alta persoana juridica romana, impune o rata de 16%.
 • Foarte important: nu se aplica impozitul pe dividende in cazul în care persoana care primește dividendul deține mai mult de 10% din capitalul social pentru o perioada mai mare de 1 an.
 • Incepand cu 1 ianuarie, 2016, impozitul pe dividende este de 5%.

Taxa pe valoarea adăugata:

Ponderea globala aplicabila incepede la data de 1 ianuarie 2016 pentru TVA de 20%.

Următoarele rate reduse se aplica:

 – cota de 9% pentru medicamente, cazari in hoteluri, produse alimentare, restaurante și servicii de catering.

– extinderea aplicarii cotei reduse de 5% pentru carți, manuale școlare, reviste, precum și pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, targuri sau expoziții.

– se pastreaza cota de TVA de 5% pentru vanzarea de locuințe sociale dar care modifica condițiile de aplicare în beneficiul cumparatorului.

 • Ramane limitata la 50% deductibilitatea pentru mijloacele de transport persoane atunci cand acestea nu sunt utilizate exclusiv în activitați de afaceri.
 • acesta introduce măsurile tranzitorii pentru a ajustarea TVA-ului pentru alte active, în plus fața de cele de capital în momentul în care nu mai sunt utilizate în activitatea impozabila.
 • se pastreaza acoperirea de 220.000 lei, reprezentând 65.000 euro la data aderarii, reprezentand scutirea TVA.
 • se extind masurile de taxare inversa (simplificarea TVA-ului fara plata TVA) pentru:

– cladiri, piese de cladiri și terenuri;

– furnizorii de telefonie mobila;

– furnizarea de console de jocuri, tablete PC și laptop-uri.

Despre impozitul pe venit in ceea ce priveste persoanele fizice:

 • Rata de impozitare generala este de 16%, in timp ce intenția este de a extinde categoriile de venituri care este datorata de titlurile sociale (contribuții de pensii și contribuții de sănatate).

Analizam în mod special aceste situații:

 1. Impozit pe venitul din salarii este de 16%. Vin modificate deducerile personale.
 • deducerea personala se acorda persoanelor fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, precum și:

– pentru contribuabilii care nu au în întreținere persoane – 300 lei;

– pentru contribuabilii care au in intretinere o persoana – 400 lei;

– pentru contribuabilii care au doua persoane aflate în întreținere – 500 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane aflate în întreținere – 600 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane – 800 lei;

 • Pentru contribuabilii care au un venit lunar brut combinat asupra salariilor între 1051 și 3000 lei, inclusiv, deduceri personale se retrag față de cei de mai sus și se stabilesc cu ordinea de Ministerul Finanțelor Publice.

2. Aspecte privind impozitarea PFA. De asemenea, a existat in legea anterioară obligația de a plati impozit pana la 16% din venitul ca și contribuția pentru sănătate stabilite de nivelul venitului net.

 • Vorbind despre obligațiile de plată a unei PFA se poate observa introducerea de obligațiuni individuale contribuțiile de pensie cu 10,5% din venitul net realizat de către o persoana. Această contribuție este partea superioara pentru un plafon anual de 5 pentru salariul mediu economiei naționale, timp de 12 luni.
 • Aceasta contribuție este plătita, chiar dacă individul licențiat este salariat de către un angajator.
 • daca PFA-ul doreste sa beneficieze de pensia completa, opțional platește, de asemenea, contribuția de 15,8%,contribuția angajatorului.
 • Comparand situația de astăzi cu Codul Fiscal anului 2015, acestea sunt noi aporturi care nu sunt platite de o PFA care are salariati deja. PFA-ul trebuie să contribuie la pensie în acest moment, dacă veniturile obținute de către profesiile / activitatile independente sunt toate veniturile sale, ceva diferit de la normal.
 • Baza de calcul a contribuției la pensie se decide de către individ, iar acest lucru nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu al economiei naționale, va alege, în general, salariul mediu economiei naționale, și chiar mai mare decât de 5 ori salariul mediu pe economia națională.

3. Cazuri speciale – situații care ne elibereaza de la plata contribuțiilor de sanatate:

 • Pentru veniturile rezultate din transferul de utilizare a activelor, impotriva reglementarilor în vigoare ale anului, se va ridica ponderea costurilor standard la 40%, în timp ce baza de calcul contribuții de asigurari de sănătate nu va depasi chiar și în 2016 suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.
 • Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care impozitul pe venit pe care dețin reținerii la sursa, procedura de multe ori întalnita în anul curent, baza de calcul a contribuției la sănătate, acesta este venitul brut din contract, o pondere a cheltuielilor forfetare cu 40%.
 • In 2016, in cazul în care persoana fizica realizeaza, de asemenea, alte venituri deja supus contribuțiilor asupra sanatații, cum ar fi impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe pensii, venituri din activitați independente, nu trebuie să contribuțiile de asigurari de sanatate pentru drepturile de proprietate intelectuala, venituri din alte surse, în conformitate cu articolul 171 alineatul (4) din noul Cod fiscal.
 • Pentru venituri din investiții, cu toate că analiza noastra ales având în vedere veniturile din dividendele primite de catre persoane fizice, baza de calcul contribuțiile este venitul brut din dividende (nu dividendul net), colectate în anul anterior, în timp ce impozitarea face ANAF-ul, prin declarația de fiscala.
 • In 2016, nu se aplica contribuția asupra sanatații, in cazul în care persoana care primește dividendele, realizat în aceeași perioada fiscala, deja prezentate cotizațiile asupra sănatații, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activități independente, în conformitate articolul 176 alin (7) din noul Cod fiscal.
 • In practica, în anul 2016 exista în cadrul aceluiași regim de impozitare, în ceea ce privește contribuția pentru sănătate privind impozitul pe venit, pentru dividendele primite de către persoane fizice.
 • In anul 2017, veniturile din dividende care vin in sfera de plata a contribuțiilor individuale asupra sanatații, în timp ce baza de calcul nu poate fi mai mare de 5 ori salariul mediu brut din economia naționala, în conformitate cu articolul 176 alineatul (5) din cod fiscal. Acest lucru trebuie lucrat cu reducerea de impozit pe dividende, așteptat în cursul anului 2017.

Taxele si impozitele locale

In anul 2016 persoana care detine in proprietate o casa la data de 31 decembrie 2015, trebuie sa achite pentru aceiasi cladire un impozit care se calculeaza in functie de 3 parametri:

 1. a) o creștere semnificativa a bazei de impozitare referitoare la o suprafața de 1 metru pătrat al clădirii, cu suma de 1.000 lei, în conformitate cu articolul 457 alineatul (2) din Codul fiscal. Aceasta valoare va fi afectata de locația și varsta a clădirii, în timp se poate observa că va exista o creștere de cel puțin 6,95%, odata cu creșterea valorii de referință cu privire la un metru pătrat de construcție. Impozitul suplimentar este obligatoriu pentru proprietarul locuinței, chiar în cazul în care Consiliul Local decide să mențina ponderea actuala a taxei.
 2. b) ratele de impozit pentru cladirile rezidențiale sunt între 0,08% și 0,2%, acestea fiind valoarea aplicabila unui an stabilit de consiliul local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozitare, putem observa posibilitatea directorilor de specialitate din cadrul autoritati publice locală sa se aplice cel puțin o dubla impozitare.
 3. c) poate sa intervina o diferenta de impozitare in funcție de tipul de utilizare inerent la locuințe. In cazul în care acest lucru realizeaza activitați economice, în cazul in care o companie a înregistrat  sau desfașoara activitatea unui individ care profeseaza activitați independente sau este declarata sediu pentru un PFA, asociații familiale proprietate exclusivă sau, taxele stabilite de municipalitate sunt în procente între 0,2% și 1,3%, în conformitate cu articolul 458 alineatul (1) din Codul fiscal. Aceste rate permit majorarea taxei de până la 13 ori față de nivelul actual.
 • Chiar și așa, aceste taxe reduse, în cazul în care valoarea de start a fost stabilita într-un raport de evaluare facut in ultimii cinci ani, respectiv, în cazul în care casa a fost cumpărata / construita în ultimii cinci ani. In cazul în care casa a fost cumpărata/construita într-o perioadă anterioară de 5 ani, sau în cazul în care nu există nici o apreciere în ultimii cinci ani, rata de impozitare este de 2% din valoarea de referința stabilita de codul fiscal în sine, pornind de la o  sumă de 1000 lei/metru pătrat de construcție, în conformitate cu articolul 458 alineatul (4) din codul fiscal, în conformitate cu articolul 458 alineatul (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate depași chiar și de 20 de ori nivelul actual.
 • Apar doua situații particulare care trebuie sa fie mai bine analizate,  mai bine înțeleasa cu activitatea economica, deoarece conceptul de impozitare este doar pentru a realiza furnizarea de bunuri/prestari de servicii și lucrărilor de pe piața, chiar dacă numai o parte din acest studio, cum ar fi o singura cameră a unui apartament, este locul unde se desfașoara activitatea economica.
 • Din punctul de vedere al activitații economice, conform legii, exista o diferența între faptul de a furniza servicii și de a fi o locuința rezidențiala, numai deducerea cheltuielilor cu întreținerea și alte servicii, în conformitate cu articolul 459 alineatul ( 3) lit. b) din Codul fiscal.
 • Întrebarile esențiale sunt: atunci cand, in aceasta casa nu exista decat sediului oficial al unei companii sau sediul oficial al unei PFA, iar aceste entitați au funcționat într-un alt loc, trebuie să se impoziteze o valoare crescuta?
 • In mod normal, răspunsul este nu, cu toate acestea, depinde de mulți factori. În anumite cazuri, criteriul de existență a companiei sau a criteriului de recunoaștere a acestei activitați independente este tocmai posesia acestui spațiu. Deci, sunt reticente în a spune ca ar trebui să se impoziteze o valoare crescuta.
 • In cazul în care în interiorul casei,  într-o camera se desfașoara activitați economice, iar restul casei este folosit doar cu o destinație rezidențiala, în acest caz, taxa este amestecata, in sensul ca taxa a crescut pe care trebuie sa pentru zona de acea camera, dar pentru restul casei, el calculează și va avea un impozit cu taxa redusa.
 • Foarte important: ca persoană fizica care deține o casa, doar în cazul în care, de asemenea se desfășoara activitați economice, trebuie sa depuna la direcția de specialitați ale autoritaților locale, o declarație speciala, în conformitate cu articolul 495 alineatul a) codul fiscal.
 • Noi consideram că este necesar să se prezinte aceasta baza legala, pentru o imbunatatire a faptului ca nu toti proprietarii de case susțin aceasta afirmație, numai cei care dețin cladiri nerezidențiale sau utilizari mixte, după cum urmeaza: “Articolul 495. – In vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, sunt stabilite următoarele reguli: a) persoane fizice care la data  31 decembrie 2015 posedă cladiri cu utilizare mixta și cladiri non-rezidențiale sunt obligați să dea ofere declarație de dovezi până la 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltarii regionale precum si a Administrației Publice în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al România, Partea I, din codul prezent.
 • Chiar și companiile care dețin o cladire vor depune o declarație obligatorie speciala, pentru clădirile existente în capitalul propriu la data de 31 decembrie 2015. Persoanele juridice care dețin în proprietate cladiri, platesc impozit pe cladiri, în anul 2016, dupa cum urmeaza:
 1. a) pentru cladirile rezidențiale care sunt deținute, ponderea este între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabila a cladirii;
 2. b) pentru cota de construcții non-rezidențiale, ponderea este între 0,2% și 1,3% din valoarea impozabila a clădirii.
 • Baza de impozitare este actualizata la fiecare trei ani, cu o re-evaluare. In cazul în care o re-evaluare nu se realizeaza în ultimii cinci ani, acțiunile anterioare listate au crescut la 5%, în conformitate cu articolul 460 alineatul (1), (2) și (8) din Codul fiscal.

In ceea ce privește accizele:

 • Aceasta susține structura produselor existente accesibile, de asemenea, în anul 2015 (accizele armonizate și taxe nearmonizate). Nivelul de accize la principalele produse disponibile sunt:
 1.  Benzina fara plumb: 2035.40 lei la 1000 de litri, respectiv 2,3 bani / litru.
 • Acesta a eliminat accizele nearmonizate pentru iahturi de lux, mașini cu capacitate cilindrică mai mare de 3000 cmc, ambalare blănuri etc. Rămân supuse accizelor nearmonizate produsede tipul: țigarilor electronice, nicotina lichida și conținutul tutun produselor din tutun încalzite.

In ceea ce privește impozitul pe construcții datorat statului:

 • Ramane ca procent de 1%, care așteapta sa fie abrogata de la data de 1 ianuarie 2017.